Distances līgums

 1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA Flower Market, reģ. Nr. 40203032640, juridiskā adrese: Andreja Pormala 96,Jēkabpils (turpmāk tekstā Flower Market) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu Flower Market interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://flowersexpress.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
 2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Flower Market.
 3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://flowersexpress.lv/noteikumi.
 4. Pircējam ir tiesības saņemt Flower Market veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.
 5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Flower Market, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Flower Market veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

– Ministru kabineta 2014. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

 1. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.).
 2. Flower Market ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Flower Market neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)
 3. Pircējs no piegādes var atteikties pirms ziedu pušķis ir izveidots, rakstot iesniegumu uz epastu:  [email protected], Flower Market atgriež atpakaļ naudu 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz pircēja norādīto kontu.
 4.   Flower market neatmaksā pasūtītājam maksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos: 

  12.1. ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);

  12.2. ja saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams pasūtītāja norādītajā piegādes adresē 24 stundu laikā pēc pasūtītāja noteiktā piegādes laika;

  12.3. ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pasutītāja norādītajā e-pastā vai telefonā.

 5. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi ,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti, izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses.
 6. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti,izņemot,ja pasūtījuma piegādes laiks no sākotnēji norādītā piegādes laika ir ar 1h intervālu.
 7.  Flower market informē, ka ziedu pušķu kompozīcija var atšķirties no mājas lapā publicētā, jo pušķos izmantojamie ziedi ir sezonāli un Flower market nevar garantēt, ka mājas lapā redzamie ziedi būs pieejami Flower market veikalā ziedu pušķa izgatavošanas brīdī. Ziedu pušķis tiks gatavots saglabājot stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiks aizvietoti pēc florista profesionālajiem ieskatiem. 

Ziedu veikals

Interneta veikals “Flower Market” ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu veikals ir pieejams interneta adresē https://flowersexpress.lv.

Ziedu veikala pārvalde

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA Flower Market, reģ. Nr. LV40203032640. Vietnē flowersexpress.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Flower Market intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Flower Market rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Piegādes noteikumi:

Minimālā ziedu pasūtījuma summa ir 25.00 EUR.

*Pasūtījums zemākā cenā par 25EUR – netiek piegādāts.*

Ziedus ir iespējams pasūtīt 7 dienas nedēļā 24 h diennaktī.

Pasūtījumu apstrāde veikala darba laikā: P., C. 7-19, O., T., Pk. 9-19, Se. 9-17, Sv. 10-17

Ziedu pasūtījums ar piegādi ir jāveic vismaz 3h pirms vēlamā piegādes laika.

Pasūtījuma piegādes maksa ir jāmaksā atkārtoti sekojošos gadījumos:

1.Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi( izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses

2.Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku(izņemot,ja pasūtījuma piegādes laiks no sākotnēji norādītā piegādes laika ir ar 1h intervālu)

Par piegādes adresi atzīmējot slimnīcu un/vai ārstniecības iestādi,lūdzam personīgi sazināties vispirms ar slimnīcu  un/vai ārstniecības iestādi, vai iestāde pieņem ziedu piegādi pacientiem.

Piegādes laiks norādāms aptuvens un tas var mainīties atkarībā no situācijas uz ceļiem, sastrēgumiem,satiksmes organizācijas ierobežojumiem, laikapstākļiem, kā arī no floristu noslogotības.

Ja vēlaties nosūtīt ziedus 14. februārī, 8. martā vai Māmiņdienā, ziedus jāpasūta 2-3 dienas iepriekš, pretējā gadījumā ziedi var tikt piegādāti nākamajā dienā pēc svētkiem.
Vēršam Jūsu uzmanību, ka nespējam garantēt piegādes laikus 14. februārī ,8.martā un Māmiņdienā, tādēļ šajos datumos piegādes laikam ir tikai orientējoša nozīme rīts, pusdienas laiks vai vakars.

Mēs vienmēr piegādājam svaigus ziedus!

Konfidencialitāte

Ziedu veikals garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.
Saziņa.

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

flowersexpress.lv neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Interneta veikala flowersexpress.lv pircēji, pieslēdzoties elektroniskai bankai vai elektroniskajām maksāšanas sistēmām, datus ievada bankas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama flowersexpress.lv

Preču kvalitāte un atgriešana

Kvalitāte. Vietnes produktu fotogrāfijās attēlotie ziedu pušķi ir mūsu floristu radīti.

Attēlam ir ilustratīva nozīme, jo katrs ziedu pušķis tiek veidots individuāli, ir unikāls florista veidots meistardarbs, tāpēc ziedu pušķa izpildījums var nedaudz atšķirties ar elementiem, ziedu iepakojumu un vizuālo noformējumu.  Kā arī, ziedi ir sezonāli un nav pieejami visu gadu,šī iemesla dēļ Flower market nevar garantēt, ka tieši fotogrāfijā norādītie ziedi būs pieejami,tāpēc ziedu pušķis tiks gatavots saglabājot pušķa stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā ziedi tiks aizvietoti ar veikalā esošiem ziediem pieejamajās krāsās pēc florista profesionālajiem ieskatiem.

Ziedu pušķu un kompozīciju izgatavošanai tiek izmantoti tikai svaigi ziedi un zaļumi.

Atgriešana.

Ziedi, ziedu kompozīcijas un augi ir dzīva prece, kuras saglabāšanās ir atkarīga no kopšanas un uzturēšanas, tā kā Flower Market nevar izvērtēt preces kopšanas un uzturēšanas izpildi pēc preces nodošanas Saņēmējam, preci nevar mainīt vai atdot atpakaļ.

Preces atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un augiem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.), kā arī atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz preci, kas ir individuāli veidota pēc Pircēja pasūtījuma (MK noteikumi Nr. 255, 22.3. p.)

Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.

Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

Piegādes cenas:

1-4km 2,99EUR

4-7km 4,99EUR

7-12km 6,99EUR

12-18km 9,99EUR

18-25km 12,99EUR

*Šīs ir tikai aptuvenas cenas. Precīzas  piegādes cenas tiek norādītas,veicot pasūtījumu – ievadot piegādes adresi.

Piegādei ārpus darba laika ir dubultā tarifa likme.

Par piegādi ārpus 45km rādiusa lūgums sazināties ar mums, lai varētu precizēt piegādes cenu.

Ziedu piegādes laiks  3h no pasūtījuma pieņemšanas. ( veikala darba laikā )

Ja vēlaties kādu īpašu pušķi, sūtiet bildi uz epastu [email protected] vai ja neieraudzijāt sev vēlamo mājaslapā zvaniet +371 29133777 vai rakstiet [email protected] –  mums vēl nav bijis pasūtījums, ko neesam spējuši izpildīt!